Kvalitet:
Firmaets målsætning er til stadighed at holde sig ajour med udviklingen via opfølgende efteruddannelse samt at leve op til de gældende krav om kvalitetsprodukter efter ISO 9001.

Personale:
Firmaets kunder bliver på montage- og servicesiden betjent af vore egne specialuddannede teknikere. De kører ud fra vor firmaadresse Bakken 3, 7120 Vejle Ø eller fra egen adresse.

Anlægsudførelse:
I vor projekteringsfase er det en selvfølge, at anlæggene udføres med den størst mulige virkningsgrad. Ofte anvendes der derfor Danfoss Adap Kool eller Carel til styring og regulering af vore anlæg.

Projektering:
Vandkøleanlæg med kølekapacitet fra 1 kW til 2000 kW. Klimaanlæg til butikker, kontorer, banker, telefoncentraler, EDB serverrum, samt køleanlæg til luftkondentionsanlæg. Anlæggene kan leveres både som vandkøleanlæg og med direkte ekspansion i fordamperfladerne. Butikskøleanlæg til supermarkeder, opbygget som parallelkøleanlæg udstyres med Danfoss Adap Kool eller Carel. Køle-, fryserum i alle størrelser udføres i preisolerede polyethanskum elementer. Elementerne anvendes ligeledes til store køle-, frysehuse.

Translate »