Køleanlæg er avancerede mekaniske enheder. Nedenstående 10 retningslinjer fra Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening skal opfyldes.

 

1

Særlig autorisation
Personer, der opstiller, monterer og igangsætter almindelige køle-/luftkonditionerings-/varmepumpeanlæg, der indeholder over 1 kg kølemiddel, skal som minimum have en særlig autorisation.

2

ISO9001 certificeret ved opstilling.
Firmaer, der opstiller, monterer og igangsætter køle-/luftkonditionerings-/varmepumpeanlæg, der indeholder over 2,5 kg kølemiddel skal være ISO9001 certificeret og teknikeren, der udfører arbejdet, skal være certificeret køletekniker.

3

Lovpligtige periodiske eftersyn
Alle køleanlæg og varmepumper med fyldning større end 1 kg kølemiddel skal have et lovpligtigt eftersyn mindst to gange om året. Alle køleanlæg og varmepumper med mere end 3 kg af de mest anvendte kølemidler skal have udført mindst en lækagekontrol om året.

4

Særlig autorisation ved eftersyn
Personer, der foretager eftersyn, reparation, vedligeholdelse eller nedlukning (herunder tømning) af køle-/luftkonditionering-/varmepumpeudstyr, der indeholde de mest almindelige kølemidler, skal som minimum have en særlig autorisation.

5

ISO9001 certificeret ved eftersyn
Firmaer, der foretager eftersyn af køle-/luftkonditionerings-/varmepumpeanlæg, der indeholder over, 5kg kølemiddel skal være ISO9001 certificeret og teknikeren, der udfører arbejdet, skal være certificeret køletekniker.

6

Dokumentation af lovpligtigt eftersyn
Det er ejeren af et anlæg, der skal kunne dokumentere, at der har været foretaget et lovpligtigt eftersyn.

7

Dokumentation ved anlæg
Dokumentationen for lovpligtige eftersyn skal befinde sig ved anlægget.

8

Autorisationer og registrering
KMO, Kølebranchens Miljøordning, er udpeget af Miljøstyrelsen til at varetage autorisationer og registreringer, som gør det muligt at kontrollere en autoriseret person eller virksomheds status i forhold til HFC kølemidler – se www.kmo.dk

9

Ukyndig anvendelse
De fleste kølemidler kan ved uhensigtsmæssig eller ukyndig anvendelse forårsage skader på ozonlaget og/eller forøge drivhuseffekten. Det kan endvidere føre til nedsat virkningsgrad eller større energiforbrug. Også derfor skal køle-/luftkonditionerings-/varmepumpeudstyr installeres og serviceres af korrekt uddannet personale og godkendte virksomheder.

10

AKB samlet de godkendte virksomheder
AKB, Autoriserede Kølefirmaers Brancheforening, er en landsdækkende brancheforening, der samler branchens godkendte virksomheder. Ved henvendelse til AKB kan du altid få oplyst gældende regelsæt og godkendte firmaer, der giver dig branchens bedste betingelser. JF Køleteknik A/S er naturligvis medlem af AKB.

Translate »