Serverrum

Her ses tre installationsmuligheder for nedkøling af serverrum.

 

Rumkøling med splitklimaanlæg

Et splitklimaanlæg består af en udendørsenhed og en eller flere indendørsenheder, som køler luften indenfor. Køling med et lofthængt splitklimaanlæg, hvor kold luft blæses hen langs loftet, er en løsning man stadig ser i mindre og mellemstore serverrum.

Splitklimaanlæg som rumkøling er en økonomisk overkommelig løsning og kræver ikke meget plads. Løsningen er bedst egnet til varmebelastninger op til ca. 6-8 kW.

Køling under installationsgulv

Den optimale løsning er en Downflow køleenhed, som blæser kold luft under et hævet installationsgulv.

Kulden føres direkte op hvor behovet er, og giver bedre regulering. Luften blæses op gennem riste foran rackskabene. Her opnås  den bedste køleeffekt og et behageligt klima i serverrummet. Desuden giver det hævede gulv plads til skjult kabelføring.

Fortrængningskøling langs gulv

Kan der ikke etableres installationsgulv på grund af f.eks. lav rumhøjde, kan man opnå en næsten tilsvarende effekt med fortrængningskøling langs gulvet, eventuelt suppleret med luftkanaler langs rackskabene.

Ved fortrængningskøling virker den kolde luft som et stempel. Den kolde luft indblæses langs gulvet med en temperatur lavere end rumtemperaturen. Indblæsningsluften vil presse den varme luft opad, hvor den gradvist vil blive udsuget og nedkølet.

Translate »