Overvågning

Flere og flere vælger en serviceløsning med overvågning af køle-/frostanlæg samt køle-/frostmøbler. Overvågningen minimerer responstiden ved alarmer på anlæg eller møbler. Endvidere spares montørudkald fordi den direkte pc-opkobling kan løse mange problemer.

De opsamlede data kan omsættes til en lang række rapporter og statistikker. Disse kan anvendes til dokumentation overfor myndigheder og kunder.

JF Køleteknik A/S har i mange år samarbejdet med AK-Centralen, der overvåger vore kunders køle- og frostinstallationer.

De primære arbejdsområder er:

-Temperaturkvalitet
-Ressourceoptimering
-Servicebesparelse
-Dokumentation

 

Hvis du ønsker at læse nærmere om overvågning tryk her
Translate »